Αυτή η σημαντική αγορά (η Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία του EFB, έχει περίπου 14 εκατ. οικογενειακές επιχειρήσεις που παρέχουν πάνω από 60 εκατ. θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα) συνεχίζει να επιδεικνύει υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης και βιώσιμης ανάπτυξης: 54% των οικογενειακών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν αύξηση των εσόδων κατά το προηγούμενο έτος και 83% αναμένουν περαιτέρω ανάπτυξη το ερχόμενο έτος. Αν και οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι αισιόδοξες για το μέλλον, υπάρχουν ακόμα μεγάλες προκλήσεις που εμποδίζουν την ανάπτυξή τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες φέτος αφορούν την προσέλκυση και τη διατήρηση των ταλαντούχων στελεχών, ενώ παράλληλα παραμένουν σαφείς ως προς το τι τροφοδοτεί την επιτυχία τους: οι άνθρωποι και η καινοτομία.