Την αντοχή τους στις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 απέδειξαν οι ευρωπαϊκές οικογενειακές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη μελέτη «Υιοθετώντας μία μακροπρόθεσμη θεώρηση: Μαθήματα αντοχής από τις ευρωπαϊκές οικογενειακές επιχειρήσεις» του STEP Project Global Consortium, του European Family Businesses (EFB) και της KPMG Private Enterprise. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι, για όλες τις επιχειρήσεις της Ευρώπης, ο πρώτος αντίκτυπος της πανδημίας έγινε αισθητός στα έσοδα με 64% να αναφέρουν αρχικές απώλειες εσόδων, σε σύγκριση με το 69% των οικογενειακών επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Επίσης, 25% των οικογενειακών επιχειρήσεων κατάφεραν να διατηρήσουν τα επίπεδα των εσόδων τους και 11% παρουσίασαν αυξήσεις. Από τις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετείχαν στην έρευνα, 63% ανέφεραν απώλεια εσόδων, 18% σταθερά έσοδα και 19% αύξηση εσόδων. Επιπλέον, μείωσαν το εργατικό δυναμικό τους σε ποσοστό κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο (8,35%). Για την αντιμετώπιση των συνεπειών ακολούθησαν το τρίπτυχο: Σταθεροποίηση με αλλαγές στην απασχόληση και μείωση δαπανών, Αξιοποίηση των προγραμμάτων κυβερνητικής υποστήριξης, και Εξορθολογισμός λειτουργιών και επαναπροσδιορισμός του μέλλοντός τους.