Με απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το «πράσινο φως» για μια εκτεταμένη κοινοπραξία σχετικά με τη διαφήμιση μεταξύ της Deutsche Telekom, της γαλλικής Orange, της ισπανικής Telefonica και της Vodafone με έδρα τη Βρετανία. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία έρχεται για να «προκαλέσει» τις μεγαλύτερες εταιρείες στην online διαφήμιση και, συγκεκριμένα, τις Google και Meta.

Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση και το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν πατάξει ή ερευνήσει παραβάσεις σχετικές με τον ανταγωνισμό εναντίον κάποιων από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, εμφανίζουν μικρότερη κινητικότητα στο άνοιγμα του ανταγωνισμού για κοινοπραξίες που θα μπορούσαν να χτίσουν παρόμοια δραστηριότητα.

Με την έγκριση αυτή, ο εκτελεστικός βραχίονας της ΕΕ άνοιξε τον δρόμο για μια διηπειρωτική λύση ταυτοποίησης, η οποία προορίζεται να αμφισβητήσει τις μεγαλύτερες διαφημιστικές. Και αυτό στην περίοδο όπου το digital advertising απομακρύνεται από το third-party cookie. Για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών αυτό αποτελεί ευκαιρία με υψηλό περιθώριο κέρδους, όταν οι εταιρείες αυτές συμπιέζονται από την υψηλότερη ζήτηση για χρήση του διαδικτύου και η ανταγωνιστική αγορά telco έχει ωθήσει σε αύξηση των τιμών.

(Πηγή: WARC)