Αύξηση πωλήσεων κατά 18% παρουσίασε ο όμιλος Quest το Α’ εξάμηνο 2020, διατηρώντας την καλή χρηματοοικονομική του κατάσταση και συνεχίζοντας την υλοποίηση των σχεδιασμένων αναπτυξιακών του επενδύσεων. Ενδεικτικά, οι επενδύσεις στο Α΄ εξάμηνο ανήλθαν σε 6,8 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 4,2 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, η πλειονότητα των οποίων αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος ο όμιλος, από τα έως τώρα στοιχεία διαφαίνεται ότι πολλοί κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται (τεχνολογία, ταχυμεταφορές, ηλεκτρονικό εμπόριο) ενισχύονται από τις νέες καταναλωτικές συνήθειες που διαμορφώνονται στη μετά Covid εποχή. Παρά ταύτα, η πανδημία ενδέχεται να επηρεάσει τα επόμενα τρίμηνα, ανάλογα με την πορεία του αριθμού των κρουσμάτων, την εφαρμογή έκτακτων μέτρων, τις επιπτώσεις στην οικονομία και την κατανάλωση, αλλά και τη γενικότερη πορεία ανάκαμψης της οικονομίας.