Με θέμα «Leadership: The Success Factor for Projects & Teams»

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουν στην πράξη τους παράγοντες που εξασφαλίζουν την επιτυχία των έργων και την κινητοποίηση των ομάδων, μαζί με την τεχνική και τη διοικητική επάρκεια. Εισηγητής είναι ο Γιώργος Διακονικολάου, σύμφωνα με τον οποίο οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν ιδέες για μοντέλα και προσεγγίσεις ηγεσίας, θα συζητήσουν για τα θέματα που αντιμετωπίζουν στην πλειονότητα των ομάδων έργου και για το πώς ο ηγέτης της ομάδας μπορεί να τα διαχειριστεί.