Έως τις 24 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι υποψηφιότητες των ενδιαφερόμενων εταιρειών στα Printing Awards, τα οποία διοργανώνονται για 2η φορά από την Boussias, σε συνεργασία με τη Helgramed.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο του εντύπου, καθώς και των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας σχεδιασμού και παραγωγής, τη συμβολή των επαγγελματιών του κλάδου των γραφικών τεχνών, των εκτυπώσεων και της τυπογραφίας στην πρόοδο, την ανάπτυξη και την εξέλιξη της κοινωνίας και της βιομηχανίας, της επικοινωνίας και των τεχνών, της προηγμένης έρευνας και του πολιτισμού. Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, είναι ο Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης, Καθηγητής στην Επιστήμη και Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών. Πληροφορίες στο www.printingawards.gr.