Θα συμβουλεύει την εταιρεία στην υλοποίηση των στόχων της.

Ένα ανεξάρτητο Συμβούλιο Βιωσιμότητας θα συμβουλεύει το ΔΣ της Bayer AG και άλλα τμήματα της εταιρείας σε θέματα βιωσιμότητας, στο πλαίσιο της στρατηγικής που ανακοίνωσε η Bayer πέρυσι. «Με την τεχνογνωσία που διαθέτουν τα μέλη του Συμβουλίου, θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε συστηματικά τη βιωσιμότητα ως ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής μας», δήλωσε ο Werner Baumann, Πρόεδρος του ΔΣ και Υπεύθυνος Βιωσιμότητας της Bayer ΑG.

Το Συμβούλιο θα εξετάζει την πρόοδο της Bayer στην υλοποίηση των στόχων της για τη βιωσιμότητα και θα επιβλέπει την πρόοδο των πρωτοβουλιών κοινωνικής καινοτομίας. Θα προωθεί επίσης τη συνεργασία με δίκτυα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κοινωνίας, της εκπαίδευσης, της βιομηχανίας και της πολιτικής. Προς το παρόν το Συμβούλιο μετρά 9 διεθνώς αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες.