Σε συνέχεια ερευνών για βίαιο περιεχόμενο

Σχέδιο για τη θεσμοθέτηση ανεξάρτητης επιτροπής που θα αποφασίζει για το «μέλλον» των αναρτήσεων στην πλατφόρμα αποκάλυψε το Facebook.

Το νέο όργανο θα λαμβάνει αμετάκλητες αποφάσεις σχετικά με το ποια posts μπορούν να εμφανίζονται και ποια πρέπει να διαγράφονται, ακόμα και αν η εταιρεία έχει άλλη άποψη. Το συμβούλιο θα ξεκινήσει να εξετάζει υποθέσεις στις αρχές του επόμενου χρόνου και θα αποτελείται στον πυρήνα του από 11 άτομα, με συνολικό προσωπικό 40 ατόμων.

Όπως αναφέρεται από την εταιρεία, τα μέλη του θα «διαθέτουν μεγάλο εύρος γνώσεων, ικανοτήτων, διαφορετικότητας και εξειδίκευσης», χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους. Θα συνεργάζονται «στη λήψη αποφάσεων και θα εκδίδουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και προτάσεις στρατηγικής, με βάση επιχειρηματολογία που θα εκφράζεται εναργώς».

Το συμβούλιο θα περιλαμβάνει κάθε φορά και ένα μέλος από την περιοχή από την οποία προέρχεται η υπό εξέταση ανάρτηση. Η εταιρεία αφιέρωσε πολύ χρόνο σε συνομιλίες με εξωτερικούς συμβούλους προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επιτροπή θα λειτουργεί ανεξάρτητα, ωστόσο τα μέλη της θα πληρώνονται εμμέσως από το κοινωνικό δίκτυο.

Ο διαδικτυακός κολοσσός δέχεται όλο και συχνότερα πλήγματα από περιεχόμενο που συνδέεται με τρομοκρατία ή αλλοίωση εκλογικών αποτελεσμάτων, ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκονται έρευνες σχετικά με εξτρεμιστικές αναρτήσεις που συνδέονται με μαζικούς πυροβολισμούς.
(Πηγή: AdAge)