Σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε το Vodafone Institute
Tο Vodafone Institute δημοσιεύει τα αποτελέσματα μιας διεθνούς μελέτης, που διεξήχθη από την Ipsos, με θέμα «Προς μία Ψηφιακή Ευρώπη», η οποία διερευνά τον βαθμό αποδοχής των νέων τεχνολογιών σε χώρες της Ευρώπης, σε σχέση με κράτη της Ασίας, αλλά και των ΗΠΑ.

Η μελέτη θα παρουσιαστεί στη διάσκεψη κορυφής «Προς μία Ψηφιακή Ευρώπη» που θα διεξαχθεί στο Βερολίνο, στις 19 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τη μελέτη, σε διεθνές επίπεδο οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι δεν διαθέτουν τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για τις μελλοντικές θέσεις εργασίας. Μεταξύ άλλων, το 85% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες στην εργασία του, ενώ μόνο το 29% θεωρεί τις δεξιότητές του επαρκείς.

Παράλληλα, παρατηρείται ότι οι Ευρωπαίοι αισθάνονται λιγότερο πρόθυμοι να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους, καθώς, σύμφωνα με τους αναλυτές, οι προσπάθειές τους δε συνοδεύονται από επαρκή αναγνώριση ή οικονομική επιβράβευση και δεύτερον, στην Ευρώπη εξακολουθεί να επικρατεί η ιδέα ότι ένα άτομο καταλαμβάνει μια θέση εργασίας εφ’ όρου ζωής.