Σύμφωνα με κλαδική μελέτη της Icap Group
Μείωση παρουσιάζει ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με κλαδική μελέτη της Icap Group για την ιδιωτική ασφάλιση.

Ειδικότερα, το 2016, ο αριθμός τους διαμορφώθηκε σε 61 από 100 που ήταν το 2003. Το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων (ζωής και ζημιών) στην Ελλάδα, διαμορφώθηκε ως ποσοστό στο ΑΕΠ σε 2,1% το 2016. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Senior Consultant της Icap Group, αναφέρει ότι μετά από έξι χρόνια συνεχούς μείωσης, το σύνολο της εγχώριας παραγωγής ασφαλίστρων παρουσίασε αύξηση σε ποσοστό 5,8% το 2016 σε σχέση με το 2015. Ειδικότερα, η παραγωγή ασφαλίστρων ζωής αυξήθηκε κατά 8,4%, ενώ η παραγωγή ασφαλίστρων κατά ζημιών παρουσιάζεται μειωμένη κατά 3,1% την ίδια περίοδο.

Τα ασφάλιστρα ζωής κάλυψαν το 50,4% της συνολικής παραγωγής, ενώ το υπόλοιπο 49,6% προήλθε από τις ασφάλειες κατά ζημιών. Επιπλέον, αύξηση 0,4% παρουσιάζει η συνολική εγχώρια παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο 4μηνο του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Με βάση τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις της αγοράς, η Icap Group προβλέπει αύξηση της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων για ολόκληρο το 2017 με ρυθμό της τάξης του 2%, ενώ για το 2018 και 2019 προβλέπεται περαιτέρω αύξηση με ρυθμό 2,3% και 2,5% αντίστοιχα.