Αποχώρησε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και μέλους του ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου ο Ανδρέας Ηλιάδης.