Το 2021 ήταν για brands και brand owners… μια ακόμα χρονιά εκτός του comfort zone. Η προσαρμογή στις αλλαγές που έφερε η πανδημία συνεχίστηκε. Η ανάπτυξη του digital προσέφερε νέες ευκαιρίες, ενώ η ψηφιακή κόπωση αποτέλεσε μια ακόμα πρόκληση στη μάχη για την προσοχή του καταναλωτή. Η ανάγκη για επικοινωνία που συμβαδίζει με ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, έγινε πιο φανερή από πότε.

Οι προτεραιότητες του σύγχρονου καταναλωτή είναι… οι εμπειρίες. Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον της πανδημίας οδήγησε τους καταναλωτές σε επαναπροσδιορισμό προτεραιοτήτων. Η ψηφιακή επιτάχυνση και το πλήθος επιλογών που δημιούργησε, αλλά και η εξέλιξη των υφιστάμενων τάσεων και η δημιουργία νέων, οδήγησαν τον καταναλωτή στην αναζήτηση εμπειριών σε κάθε αλληλεπίδραση με τα brands. Η δημιουργία συναισθηματικών δεσμών, το storytelling και η προσφορά προσωποποιημένων υπηρεσιών αναβαθμίζουν, μεταξύ άλλων, την κατανάλωση σε εμπειρία.

Αυτό που χρειάζονται σήμερα οι διαφημιζόμενοι από τα agencies, είναι… η στρατηγική καθοδήγηση και η δημιουργικότητα ώστε να συμβαδίζουν με την εξέλιξη του καταναλωτικού κοινού. Η κατάλληλη αξιοποίηση των αναδυόμενων τάσεων, μπορεί να ενισχύσει τη συσχέτιση των brands με τον καταναλωτή και με την εξέλιξη της κοινωνίας. Χρειαζόμαστε δημιουργικές ιδέες που ξεχωρίζουν, ταιριάζουν σε όσα αντιπροσωπεύει η μάρκα και παραμένουν αποτελεσματικές για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Για να συνδεθεί σήμερα με την κοινωνία, το marketing πρέπει να… λαμβάνει έμπρακτη δράση. Η επικοινωνία των brands θα πρέπει να συνοδεύεται από ειλικρινείς πράξεις που έχουν άμεσο, θετικό αντίκτυπο στα ζητήματα που απασχολούν τους καταναλωτές και την κοινωνία αλλά ταυτόχρονα άπτονται των αξιών τους.

Ο ρόλος του marketing στην πορεία για βιωσιμότητα είναι… διττός. Μπορεί να δημιουργήσει αλλά και να στηρίξει πρωτοβουλίες και δράσεις για την υιοθέτηση πρακτικών βιωσιμότητας, και παράλληλα να παρακινήσει ή και να εκπαιδεύσει τον καταναλωτή μέσω της επικοινωνίας.

Αν οι marketers θέλουν να είναι καινοτόμοι, πρέπει να… γίνουν ευέλικτοι. Η καλλιέργεια αμφίδρομης επικοινωνίας με τους καταναλωτές με στόχο την ανταπόκριση στις ανάγκες τους, μπορεί να επιτρέψει στο brand να βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές, τη στιγμή και με τον τρόπο που εκείνοι χρειάζονται.