Η μεγαλύτερη πρόκληση για το marketing σήμερα είναι…

Να ανταπεξέλθει στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει προστιθέμενη αξία στον πελάτη, να διαφοροποιεί την εταιρεία από τον ανταγωνισμό, αλλά και να φέρνει τους επιθυμητούς στόχους. Η επιτυχία βρίσκεται στο συνδυασμό της άμεσης και αποτελεσματικής αντίδρασης και σύνδεσης με το κοινό.

Στη σημερινή συγκυρία, η τεχνολογία συνεισφέρει…

Ουσιαστικά στην βιωσιμότητα και ανάπτυξη μίας εταιρείας, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας. Από την δημιουργία, την εξέλιξη και το χτίσιμο ενός brand ή μίας υπηρεσίας, το ταξίδι του πελάτη σε όλα τα touch points μέχρι και την εξοικονόμηση πόρων, ανθρώπινων ή/και οικονομικών, η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους.

Αυτή την εποχή, επενδύω σε Μέσα που…

Συνδυάζουν και τους στόχους εικόνας της μάρκας και τους προιοντικούς στόχους. Επειδή η αύξηση του online τόσο σε επίπεδο content όσο και σε επίπεδο spending είναι ιδιαιτέρως ορατή στην αγορά, η μεγάλη πρόκληση για κάθε brand είναι η δημιουργία ενός Digital Οικοσυστήματος, όπου οι πλατφόρμες θα λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους, δίνοντας αξία η μία στην άλλη όπου είναι επιτρεπτό και με την αντίστοιχη ορθολογική επένδυση για κάθε μία από αυτές.

Η εξέλιξη της τάσης του in-housing θα εξαρτηθεί από…

Την ποιότητα και το εύρος της παροχής των υπηρεσιών που παρέχει ένα agency σε σχέση με το κόστος των υπηρεσιών αυτών. Στην αναλογία αυτή έρχεται να προστεθεί και ο παράγοντας ταχύτητα, που ειδικά στο retail είναι καθοριστικός.

Μια δουλειά που ζήλεψα είναι…

Η πρόσφατη καμπάνια της Nike «You Can’ t stop Us». Η επιτομή της δύναμης και θέλησης του ανθρώπου. Τόσο αληθινή, τόσο εμπνευστική, σε μία περίοδο που όλοι μας χρειαζόμασταν και χρειαζόμαστε συναισθηματική και ψυχολογική τόνωση.

Οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ο επαγγελματίας του αύριο είναι…

Πολύπλευρες. Θα πρέπει να διακρίνεται για την καθαρή του σκέψη, τους ξεκάθαρους στόχους του και την αποφασιστικότητά του. Θα πρέπει να εμπνέει, να επιλέγει τους κατάλληλους συνεργάτες, να είναι δίκαιος και όπου απαιτείται, να παίρνει τα ρίσκα του.