Χαμηλά αξιολογείται και η αξιοπιστία της πληροφόρησης στα social media.

Τα Μέσα ενημέρωσης, αν και αποτελούν τον βασικό συνδετικό κρίκο του κοινού με τις εξελίξεις της πανδημίας, δεν φαίνεται να έχουν πείσει για την αξιόπιστη στάση τους την τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με έρευνα κοινού που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Δημοσιογραφίας και Επικοινωνιακών Εφαρμογών του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος της έρευνας δηλώνει πως δεν τα εμπιστεύεται καθόλου (43%) ή τα εμπιστεύεται συγκρατημένα (25% έτσι κι έτσι, 21% τα εμπιστεύεται σχετικά). Εξίσου χαμηλά αξιολογείται και η αξιοπιστία της διαχεόμενης πληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού οι περισσότεροι είτε δεν τα εμπιστεύονται καθόλου (35%), είτε τα εμπιστεύονται σχετικά (31%).

Παράλληλα, επιφυλακτικό εμφανίζεται ως επί το πλείστον το κοινό της έρευνας απέναντι στις διάφορες πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή του για την κατανόηση της έκτακτης κατάστασης που επέφερε στη ζωή του η κρίση του κορωνοϊού. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό αξιολογεί ως σχετικά χρήσιμες ή ελάχιστα χρήσιμες τις πληροφορίες που προέρχονται από φίλους, συγγενείς, συναδέλφους, αλλά και από όλες τις κατηγορίες των Μέσων ενημέρωσης.