«Δεν αφορούν στα μέλη μας ενστάσεις και προσφυγές κατά της ψηφιακής μετάβασης» λέει η Ένωση Ιδιοκτητών Ενημερωτικών Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η Ένωση «επιθυμεί την οριστική μετάβαση στην ψηφιακή εκπομπή εντός των προγραμματισθέντων χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να μπει τέλος στην αβεβαιότητα και στην χαώδη κατάσταση στο χώρο της τηλεόρασης, την ισότιμη μεταχείριση τώρα αλλά και στο μέλλον των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών με τους σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας σε τεχνικό επίπεδο, με απόλυτα ξεκάθαρους κανόνες λειτουργίας, καθώς και την αναλογική οικονομική επιβάρυνση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητά τους».