Το Facebook αναβαθμίζει τα εργαλεία για το brand safety, προσφέροντας στους διαφημιστές λεπτομερή έλεγχο όσον αφορά στην τοποθεσία, όπου εμφανίζεται το περιεχόμενο που παράγουν. Στη διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνεται και ένα εργαλείο αποκλεισμού που λαμβάνει υπόψη το επίπεδο καταλληλότητας του περιεχομένου σε video.

Από τους νέους ελέγχους επωφελούνται οι περίπου 1,25 δισ. μηνιαίοι χρήστες του Facebook Watch, ενώ στους διαφημιστές, το δίκτυο παρέχει τα κατάλληλα tools, που θα εξασφαλίζουν έλεγχο του τόπου στον οποίο εμφανίζονται οι διαφημίσεις τους. Αυτό περιλαμβάνει και τη δυνατότητα να εξαιρέσουν το υλικό τους από συγκεκριμένα topics, όπως ειδησεογραφία, πολιτική, gaming και θρησκευτικό περιεχόμενο, αξιοποιώντας την τεχνολογία εκμάθησης.

Παράλληλα, μία ομάδα εκδοτών θα επιτρέπει στα brands να επιλέγουν τα κανάλια που πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, στα οποία θα παρέχουν οι ίδιοι το διαφημιστικό υλικό. Η υπηρεσία θα ξεκινήσει στις ΗΠΑ τις επόμενες εβδομάδες με έλεγχο των content delivery reports μέσω του In-Stream Reserve.
(Πηγή: The Drum)