Η Microsoft Corp. προχωρά σε σημαντική αναβάθμιση του Hotmail, της υπηρεσίας προσωπικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Το ανανεωμένο Hotmail θα προσφέρει και νέα εργαλεία που συμβάλλουν στην καλύτερη οργάνωση των εισερχόμενων μηνυμάτων, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο τον χρήστη να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τον μεγάλο όγκο email που διακινούνται καθημερινά. Η αναβάθμιση  ξεκίνησε στις 3 Οκτωβρίου και στις προσεχείς εβδομάδες όλοι οι χρήστες θα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα ενισχυμένα εργαλεία.