Λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζομένων

Μεταξύ των διαγωνισμών αυτών, είναι και η διαδικασία για την «Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου» και για το «περιοδικό φεστιβάλ κατά των εξαρτήσεων». Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΚΑΝΑ, οι διαγωνισμοί θα επαναληφθούν το συντομότερο δυνατόν και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία από τις κείμενες διατάξεις.