Οι ανατιμήσεις και ο πληθωρισμός αποτελούν τις μεγαλύτερες ανησυχίες των Ελλήνων καταναλωτών, σύμφωνα με κυλιόμενη έρευνα καταναλωτών σε σχέση με θέματα της επικαιρότητας, και δείγμα 1.000 καταναλωτές του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Μεταξύ άλλων, βρέθηκε ότι η ενεργειακή κρίση και οι ανατιμήσεις προκαλούν συναισθήματα όπως άγχος (31%), θυμό (29%) και ανασφάλεια (23%). Το πρόβλημα του πληθωρισμού και των ανατιμήσεων αξιολογείται ως το σημαντικότερο από 52% του κοινού, ενώ ακολουθεί το κόστος ενέργειας με 39% και ο πόλεμος στην Ουκρανία με 4%.

Επίσης, το κόστος ενέργειας και θέρμανσης είναι το πιο επιβαρυντικό για το κοινό σε ποσοστό 56% και ακολουθούν τα προϊόντα τροφίμων σε ποσοστό 27%, τα κόστη καυσίμων και μεταφορών με 13% και τα προϊόντα εκτός τροφίμων με μόλις 1%. Αναφορικά με τις δαπάνες για τις οποίες χρειάζονται μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια, 97% δηλώνει την ενέργεια, 93% τα καύσιμα και 86% τα τρόφιμα.