Στην Diadikasia Business Consulting, έναντι 99.200 ευρώ
Το Επιμελητήριο Λασιθίου ανέθεσε στην εταιρεία Diadikasia Business Consulting, το έργο «Εκπόνηση εκστρατειών υποστήριξης και προώθησης του Branding κάθε περιοχής», δηλαδή την υλοποίηση 10 μελετών branding για το Λασίθι, την Κύπρο, τα Δωδεκάνησα, την Χίο και τις Κυκλάδες για την προώθηση- ενίσχυση του brand name των επιλεγμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών οι οποίες θα αφορούν στην περιοχή ευθύνης του δικαιούχου.

Αναλυτικότερα, βασικός στόχος και επιδίωξη του έργου αποτελεί η προώθηση και ανάδειξη του brand name των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των περιοχών των συμμετεχόντων εταίρων στους 2 βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας: τον αγροτοδιατροφικό κλάδο και τον τουριστικό κλάδο. Η αμοιβή του αναδόχου για το έργο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 80.000 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.