Η Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης, οργάνωσης και εκτέλεσης παραγωγής των εκδηλώσεων που θα διοργανώσει στο Αττικό Άλσος και το Πεδίο του Άρεως, το 2022 και 2023, στην Ένωση εταιρειών «Μπλέκας Γ. Νικόλαος – Τσοβάρας Βασίλειος».

Η ανάθεση πραγματοποιείται έναντι οικονομικής προσφοράς 618.760 ευρώ.