Με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων Αλεξιάδης Κ. και Σία ΙΚΕ, Παραμάουντ AE και Εδιάρογλου Ρόζα Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός του Δήμου Δράμας για την ανάθεση της υπηρεσίας «Δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας του ΣΒΑΑ Δήμου Δράμας». Το έργο ανατίθεται έναντι 152.515 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.