Έργο τουριστικής προβολής

Πρόκειται για ανάθεση έπειτα από επαναπροκήρυξη.