Πρόγραμμα PR για τις βρεφικές τροφές

Στη διερεύνηση συμμετείχαν επίσης οι εταιρείες Advocate/Burson-Marsteller, V+O Communication, Weber Shandwick και Mscomm.