Εταιρική Επικοινωνία και σχεδιασμός website

Το νέο website της Lefcometal είναι αναβαθμισμένο εικαστικά, σύγχρονο και πιο λειτουργικό, σχεδιασμένο ώστε να αποδώσει όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά και ουσιαστικά, τη δυναμική της εταιρείας και των υπηρεσιών της. Επίσης, έχει εμπλουτισθεί με νέο περιεχόμενο συνδυάζοντας πληροφόρηση και ευχρηστία.

Σκοπός της δημιουργίας του νέου website και του νέου προγράμματος εταιρικής επικοινωνίας είναι η Lefcometal να αποτελέσει πρώτη επιλογή για πελάτες και προμηθευτές, από την αγορά του λευκοσιδήρου σήμερα. Το νέο ανανεωμένο site θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στο τέλος Απριλίου, οπότε και θα ξεκινήσει το στοχευόμενο πρόγραμμα εταιρικής επικοινωνίας.