Υπηρεσίες δημοσιότητας και προβολής

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά σε ανάπτυξη/δημιουργία λογαριασμών της ΕΓΣΔΙΤ σε κοινωνικά δίκτυα, διαχείριση των λογαριασμών των κοινωνικών δικτύων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εκπόνηση ψηφιακής επικοινωνιακής στρατηγικής, προώθηση ειδήσεων και καταχωρήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, ανάλυση επισκεψιμότητας των διαδικτυακών κόμβων και προτάσεις βελτιστοποίησης, εκπαίδευση χειριστών, δημιουργία γραφιστικού υλικού. Το συνολικό κόστος των υπηρεσιών αυτών ανέρχεται σε 35.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.