Διοργάνωση εκδήλωσης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΑΤΑ για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και στην ευρύτερη στρατηγική του Δήμου Αθηναίων για την κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει υπηρεσίες διοργάνωσης, κατάρτισης προγράμματος, επιλογής προσκεκλημένων, παροχής οπτικοακουστικών Μέσων και κάλυψή τους στο διαδίκτυο και στα social media.