Ενέργειες δημοσιότητας

Το αντικείμενο του συμβούλου Διαφήμισης για το έτος 2014 είναι η χάραξη στρατηγικής και δημιουργία  concept επικοινωνίας, η δημιουργία και επιμέλεια παραγωγής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ, ανάπτυξη καταχώρισης, επιμέλεια επικοινωνίας στο internet, media plan στα τοπικά Μέσα της Στερεάς Ελλάδας. Η αμοιβή του αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των 39.500 ευρώ.