Δράσεις τουριστικής προβολής 2017-2020
Στην εταιρεία Tetragon A.E. κατακυρώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής το αποτέλεσμα της Ομάδας 1 του Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (διεθνούς) ανοικτού διαγωνισμού για την «Υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου τουριστικής προβολής περιόδου 2017- 2020 της Περιφέρειας Αττικής».

Το τίμημα ανέρχεται σε 1.550.062 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.