Για την πελατοκεντρική μετάβαση του portal «Ελληνικό Πρωινό»
Το έργο αναβάθμισης της διαδικτυακής πύλης «Ελληνικό Πρωινό» ανέθεσε στην Post Scriptum Πληροφορική Επικοινωνίας ΕΠΕ το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Το «Ελληνικό Πρωινό» είναι μία δράση ενίσχυσης της ελληνικής ξενοδοχειακής αγοράς, μέσω της ανάδειξης του γαστρονομικού πλούτου της χώρας. Υλοποιείται από το 2010 με κύριο στόχο τον εμπλουτισμό του πρωινού που προσφέρεται στα ελληνικά ξενοδοχεία με αγνά και μοναδικά προϊόντα της ελληνικής γης, καθώς και παραδοσιακά τοπικά εδέσματα της κάθε περιοχής της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, η Post Scriptum αναλαμβάνει την αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου www.greekbreakfast.gr, ούτως ώστε να απευθύνεται πλέον όχι μόνον στους επαγγελματίες της ξενοδοχειακής αγοράς, αλλά κατά κύριο λόγο στον τελικό καταναλωτή.

Το έργο αφορά στην ενίσχυση του πελατοκεντρικού χαρακτήρα του portal και των δυνατοτήτων προσωποποιημένης πληροφόρησης μέσω αναδιοργάνωσης της διαθέσιμης πληροφορίας, στην ενσωμάτωση δυνατοτήτων πολυκαναλικής πρόσβασης, στην προσαρμογή της συνολικής λειτουργικότητας και αισθητικής, στον εμπλουτισμό του περιεχομένου και στην εκπόνηση και υλοποίηση πλάνου προώθησης του ανανεωμένου portal. Το συμβατικό τίμημα του έργου ανέρχεται σε 50.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 12.000 ευρώ).