Διοργάνωση ημερίδων

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να υλοποιήσει στην Αθήνα δύο ημερίδες παρουσίασης και ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων, της δημόσιας διοίκησης, των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων στις οποίες απευθύνεται το έργο, αναφορικά με τους στόχους. Η πρώτη ημερίδα θα υλοποιηθεί στις 28 Απριλίου και η δεύτερη τον Σεπτέμβριο του 2015. Η δαπάνη του έργου, ανέρχεται σε 23.306 ευρώ.