Για τη Facebook επικοινωνία του «yellow»

Στο πλαίσιο αυτό, η Solid Havas αναλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό της Facebook παρουσίας του yellow καθώς και τη διαχείριση της day-to-day επικοινωνίας με το κοινό. Στόχος της καμπάνιας είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού για το νέο πρόγραμμα και για την συλλογή των yellows, ενώ παράλληλα θα προβάλλονται έντονα τα προνόμια και οι πολυάριθμοι τρόποι εξαργύρωσης, με έμφαση στην προβολή των βασικών συνεργατών του προγράμματος.