Συγκεκριμένα, το έργο της στρατηγικής επικοινωνίας, προώθησης και προβολής ανατέθηκε στην εταιρεία System Media Art και το έργο σχεδιασμού δημιουργικού και ιστοσελίδας στην Citronio Εφαρμογές Επικοινωνίας.