Συγκεκριμένα, η The Newtons Laboratory ανέλαβε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον καθορισμό στρατηγικής και πλάνου επικοινωνίας των δράσεων που υλοποιούνται για την Αθήνα ως παγκόσμια πρωτεύουσα βιβλίου 2018. Το έργο έχει budget 30.000 ευρώ. Παράλληλα, η ΕΑΤΑ ανέθεσε στη Cicero την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαδικτυακή προώθηση του ψηφιακού οδηγού της Αθήνας, «This is Athens».
Η σύμβαση έχει budget 20.000 ευρώ.