Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατακύρωσε στην ένωση οικονομικών φορέων Intraway ΕΠΕ και Ομάδα Σύμπραξις την παροχή υπηρεσιών με τίτλο

«Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων».

Η ανάθεση πραγματοποιείται σύμφωνα με την προσφορά της ένωσης των δύο φορέων, με συνολική προσφερόμενη τιμή τα 543.891 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.