Στην ένωση εταιρειών Choose και Stratacom κατακυρώθηκε το έργο «Δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού – Δημοσιότητα Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι: Επικοινωνιακή Στρατηγική και Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, Προβολή στα ΜΜΕ, Εκδηλώσεις – Ημερίδες – Τεχνικές Συναντήσεις, Σχεδιασμός & Παραγωγή Έντυπου, Ηλεκτρονικού, Οπτικοακουστικού και λοιπού Ενημερωτικού Προωθητικού Υλικού, Προβολή σε Ιστοσελίδα, & Κοινωνικά Δίκτυα & διαδίκτυο, Γραφείο Τύπου, Έρευνα Γνώσης και Γνώμης Κοινού, η αξία των προμηθειών χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.749.993 ευρώ.