Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού, για το «Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας (ΣΔΕ) και υλοποίηση προγράμματος για την πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτικών διαχείρισης των απορριμμάτων και προόδου υλοποίησης των έργων του ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας», στην ένωση εταιρειών Choose-Birdie.

Η ανάθεση πραγματοποιείται έναντι του ποσού του 1.224.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.