Δράσεις δημοσιότητας του έργου MED-PCS

Το σύνολο του έργου έχει προϋπολογισμό 92.000 ευρώ, από τα οποία 64.882 ευρώ αφορούν σε δράσεις δημοσιότητας: Δελτία Τύπου, κείμενα εντύπων του προγράμματος, συνέδρια και εκδηλώσεις, συνεντεύξεις Τύπου, μεθοδολογία δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού και micro-video, κ.α.