Την Qualitycert Limited επέλεξε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου για την ανάθεση του έργου «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για την ΠΟΠ Γραβιέρα Νάξου στην Ελλάδα και τη Γερμανία».

Η αξία του έργου ανέρχεται σε 1.046.314 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Παράλληλα, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης Αγρινίου ανέθεσε στη Novacert ΕΠΕ το έργο με τίτλο «Ενέργειες Ενημέρωσης για την αύξηση της κατανάλωσης ευρωπαϊκών φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ (Ελλάδα, Γερμανία, Σουηδία)».

Η αμοιβή της αναδόχου ορίστηκε στα 2.931.612 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.