Σε αναθέσεις τεσσάρων υποέργων της πράξης «Ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης της Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας» προχώρησε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), μετά από ανοικτό διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα, το τμήμα 1-υποέργο 1 «Ενιαία Ταυτότητα Μακεδονικών Προϊόντων και Υλικό Γνωστοποίησης» αναλαμβάνει η Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΣΕΒΕ – Fotone-Encore ΑΕ» έναντι 337.986 ευρώ. Το τμήμα 2-υποέργο 2 «Ενίσχυση της Εξαγωγικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων» ανατέθηκε στην ένωση «Ευρωσύμβουλοι ΑΕ – ΣΕΒΕ» έναντι 589.566 ευρώ, το τμήμα 3-υποέργο 3 «Πλατφόρμα Εξωστρέφειας» στην ένωση «Γνώμων ΑΕ-ΣΕΒΕ» έναντι 259.202 ευρώ και το τμήμα 4-υποέργο 4 «Μελέτες -Έρευνες» ανατέθηκε στην Ευρωσύμβουλοι ΑΕ έναντι 342.240 ευρώ.