Η Οικονομοτεχνική αναδείχθηκε νικήτρια στον διαγωνισμό του Επιμελητηρίου Πιερίας με τίτλο «Δράσεις προβολής και αύξησης της αναγνωρισιμότητας του φρέσκου μυδιού Πιερίας στην αγορά της Ελλάδας, Ιταλίας, Βελγίου και Γαλλίας».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προώθηση των προϊόντων μυδοκαλλιέργειας του Νομού Πιερίας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου υποέργου που αποτελεί μέρος της εγκεκριμένης Πράξης «Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας και βελτίωση της αγοράς των προϊόντων μυδοκαλλιέργειας του Ν. Πιερίας, στην Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, και Γαλλία».

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της προβολής, της αναγνωρισιμότητας και της αύξησης της προστιθέμενης αξίας του «Ελληνικού φρέσκου μυδιού» στις 4 αγορές-στόχους. Η συνολική αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 880.000 ευρώ.