Η ένωση οικονομικών φορέων Γνώμων Πληροφορικής ΑΕ – Orange Παροχής Διαφημιστικών Υπηρεσιών ΑΕ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Μακεδονίας κηρύχθηκε προσωρινή ανάδοχος του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν σε «Εκπαιδευτικά μέτρα – Ηλεκτρονική πλατφόρμα με ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σε μαθητές/ μαθήτριες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δωρεάν Διανομής Φρούτων, Λαχανικών και Γάλακτος σε σχολεία».

Τον διαγωνισμό είχε προκηρύξει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την παραπάνω ένωση εταιρειών να καταθέτει προσφορά με τιμή 1.560.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.