Η Next Com ΑΕ αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και δημοσιότητας των έργων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» μετά από ανοιχτό διαγωνισμό.

Το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας περιλαμβάνει: Σχεδιασμό και υλοποίηση εκστρατειών επικοινωνίας και προβολής ή/και κατάρτιση αναλυτικών σχεδίων δράσεων (ενεργειών) επικοινωνίας, Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης, Δημιουργικό σχεδιασμό και παραγωγή οπτικοακουστικού, έντυπου και λοιπού προωθητικού και ενημερωτικού υλικού, Σχεδιασμό και διαχείριση προγράμματος προβολής σε έντυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και διαδικτυακά ΜΜΕ, Σχεδιασμό και Οργάνωση Εκδηλώσεων, Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, Υποστήριξη των δραστηριοτήτων λειτουργίας του τμήματος της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ που ασκεί τις αρμοδιότητες επικοινωνίας, δημοσιότητας, πληροφόρησης και προβολής.

Η αξία του έργου είναι 873.742 ευρώ.