Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης ανέδειξε οριστικό ανάδοχο για την υπηρεσία «Εκδηλώσεις – δρώμενα στο πλαίσιο προώθησης της θεματικής τουριστικής ενότητας γαστρονομίας (Heraklion Gastronomy)» τον οικονομικό φορέα «Industry Disruptors Game Changers Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα».

Η ανάθεση υλοποιείται έναντι συνολικής αξίας προσφοράς 113.708 ευρώ.