Ο τίτλος παραμένει στον Ομιλο Αττικών Εκδόσεων

Το Τ3 εκδιδόταν στην Ελλάδα από το Νοέμβριο του 2005 από τις Αττικές Εκδόσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο όμιλος θα κρατήσει τον τίτλο με απώτερο στόχο να κυκλοφορήσει και πάλι το περιοδικό μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.