Η Generation Y είναι ένα age-ncy, το οποίο έχει δώσει έμφαση στο αποτέλεσμα οποιασδήποτε δημιουργίας του. Μέσα από τις custom υλοποιήσεις έργων, είτε πρόκειται για τον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου (Β2C, Β2Β), είτε για ανάπτυξη custom εφαρμογών, για mobile εφαρμογές, είτε για προσωποποιημένο σχεδιασμό digital marketing στρατηγικής, που περιλαμβάνει και τη συμβουλευτική, η αποτελεσματικότητα της εταιρείας κρίνεται με βάση την στοχοθέτηση που θα έχει προηγηθεί οποιασδήποτε υλοποίησης. Γι’ αυτό άλλωστε motto της είναι το «business comes before technical». «Η εμπειρία των 15 ετών και το ιδιαίτερα διευρυμένο portfolio μας, μας έχουν φέρει σε θέση να μπορούμε να αναγνωρίσουμε την αξία και τις ανάγκες του κάθε έργου που αναλαμβάνουμε τόσο από την επιχειρηματική οπτική γωνία, όσο και από την πλευρά του ψηφιακού καταναλωτή. Διερευνώντας από τη μία, όπως είπαμε, τους στόχους και το όραμα του επιχειρηματία, ενώ από την άλλη την ψυχολογία και τα κίνητρα αγοράς του ηλεκτρονικού καταναλωτή», εξηγεί σχετικά ο Αναστάσιος Σπανίδης.

Marketing Week: Ποιο ήταν το κίνητρο για να ξεκινήσει η GΥ;
Πριν το πανεπιστήμιο και τον στρατό και κυρίως πριν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ένας ενήλικας, μου δημιουργήθηκε ο πόθος να αγοράσω ένα αυτοκίνητο. Αυτό που σκέφτηκα, λοιπόν, με τον τότε παιδικό μου φίλο και νυν συνεταίρο, Βασίλη Ροδοκανάκη, προκειμένου να δημιουργήσω προσωπικό εισόδημα, ήταν ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, ερασιτεχνικά στην αρχή, τη δημιουργία απλών ιστοσελίδων. Αυτές, λόγω της ποιότητάς τους, μας έκαναν γνωστούς μετέπειτα σε άλλες εταιρείες και μας έφεραν περαιτέρω δουλειές. Το quality orientation και ο λεπτομερειακός έλεγχος που μας χαρακτήριζε από την απαρχή μας, πέρασε και στο DNA μας. Η ποιότητα, λοιπόν, είναι ένας από τους τρεις πυλώνες που μας χαρακτηρίζουν και μας έχει φέρει στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα.
Οι τρεις πυλώνες της Generation Y είναι οι εξής:
– Η αποτελεσματικότητα: Κάθε project το βλέπουμε μέσα από την επιχειρηματική/εμπορική σκοπιά του. Για εμάς η υλοποίηση κάθε web εφαρμογής, κάθε e-shop, είναι το μέσο απόσβεσης και επίτευξης στόχων για κάθε επιχειρηματία που επενδύει.
– Η ποιότητα σε όλες της τις εκφάνσεις (σε υπηρεσίες, υλοποίηση έργων, επικοινωνίες): Επιλέγουμε να επενδύσουμε σε υψηλής ποιότητας και αισθητικής custom δημιουργίες σε ό,τι αγγίζουμε, και δεν είμαστε απλώς διεκπεραιωτικοί.
– Η σχέση συνεργασίας με τον πελάτη: Τον πελάτη μας τον βλέπουμε ως συνεργάτη και έτσι θέλουμε να μας αντιμετωπίζει και ο ίδιος, όχι ως προμηθευτή δηλαδή. Είμαστε οι καθοδηγητές του και οι σύμβουλοί του. Για εμάς αυτό είναι η πρόκληση και αυτό «αγοράζει» κάποιος από εμάς τελικά, τη συνεργασία.

Ποια είναι τα κομβικά σημεία στην 15ετή πορεία της Generation Y και τι προβλέπετε για μέλλον;
Θα μπορούσα να ξεχωρίσω τα εξής σημεία ως κομβικά για την εξέλιξή μας στην πορεία μας:
– Το πέρασμα από απλά projects σε μεγαλύτερης πολυπλοκότητας projects, τα οποία επέφεραν και…
– Την εισροή μεγάλων και δημοφιλών brands στην εταιρεία. Για να διατηρηθείς στα μεγάλα brands πρέπει να έχεις αποτελεσματικότητα στους στόχους που τίθενται (branding, sales, data capture, remarketing κοκ). Αυτός είναι και ο λόγος που αναλαμβάνουμε μετέπειτα συμβουλευτικά τα projects.
– Η εξάπλωση της δραστηριοποίησης της Generation Y στο εξωτερικό. Αυτήν τη στιγμή, η Generation Y έχει έργα σε πάνω από 20 χώρες παγκοσμίως, γεγονός που προσδίδει μια άλλη τεχνογνωσία και κουλτούρα στην ίδια την ομάδα της Generation Y, την οποία και εισπράττει ο πελάτης/συνεργάτης μας στο τελικό αποτέλεσμα των έργων και των υπηρεσιών μας.
– Η καθετοποίηση των λειτουργιών της εταιρείας.
Για το μέλλον εκτιμώ ότι θα έχουμε ευοίωνες εξελίξεις, λόγω της επικράτησης δύο αντικειμενικών χαρακτηριστικών.
Από τη μία πλευρά, οι δείκτες ανάπτυξης των ψηφιακών υπηρεσιών στην παγκόσμια αγορά είναι ανοδικοί, στις ηλεκτρονικές αγορές, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, web/mobile εφαρμογές που καλύπτουν διάφορες πρακτικές ή υλικές ανάγκες κοκ.
Επίσης, το συγκεκριμένο επιτήδευμα απαιτεί τεχνογνωσία, ομαδικότητα, δημιουργικότητα. Η Generation Y κατέχει τα πλεονεκτήματα αυτά μέσω της πολυετούς hands-on εμπειρίας της στον χώρο ήδη από το 2000, και ουσιαστικά την αρχή της εξάπλωσης του internet, αλλά και τη σύσταση κατάλληλης ομάδας για να φτάσουμε μέχρι εδώ.

Γιατί ισχυρίζεστε ότι η καθετοποίηση της εταιρείας είναι κομβικό σημείο για τη Generation Y;
Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν την κουλτούρα της καθετοποίησης των εργασιών και λειτουργιών, στον βαθμό που συμβαίνει στο εξωτερικό. Επίσης, το να βρεις ικανά και αξιόπιστα στελέχη είναι από μόνο του μια πρόκληση. Τέλος, η απόφαση του να δίνεις τη δυνατότητα της ευθύνης, των αρμοδιοτήτων και τελικά της εξέλιξης σε κάτι που το έχεις δημιουργήσει ο ίδιος από το μηδέν σε τρίτους ανθρώπους, δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο να αποδεχθείς και να παραδώσεις.
Για να επιτευχθεί, όμως, πρέπει να καλλιεργήσεις και τον εαυτό σου με αισθήματα εμπιστοσύνης και να προχωρήσεις στην επιλογή σωστών συνεργατών, ώστε να υπάρχει αρμονική εξέλιξη, πρόοδος και τελικά ανάπτυξη της εταιρείας. Η εκπαίδευση και η έμφαση στην επιλογή χαρακτήρων παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο.

Ποιοι είναι λοιπόν οι σωστοί συνεργάτες;
Όλοι οι συνεργάτες που εντάσσονται στην Generation Y είναι υψηλής σημασίας για την εταιρεία. Από εκεί και πέρα, ορισμένοι από αυτούς μέσα από την τριβή τους με το αντικείμενο, τις γνώσεις τους, την αφοσίωσή τους και την πολυετή συνεργασία μας, άρα και ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης, κατέληξαν να ανήκουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μας. Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τα στελέχη μου ως εξής:
– Βασίλης Ροδοκανάκης: Ο Συνέταιρος & Ο Εγκέφαλος.
– Δημήτρης Καρράς: Το Νευρικό Σύστημα.
– Σοφία Τερζίδου: Οι 5 Αισθήσεις & Οι Παραισθήσεις.
– Νανά Ιωακειμίδου: Το Δεξί Χέρι.
– Μιχάλης Λιάπης: Η Καρδιά.

Ο Στελεχιακός “οργανισμός” της Generation Y

Βασίλης Ροδοκανάκης, Chief Technical Officer
Ο Συνεταίρος & Εγκέφαλος
Ο ρόλος του Τεχνικού Διευθυντή σε μια τεχνολογική εταιρεία, όπως η Generation Y, είναι η ραχοκοκαλιά της και πρέπει να συνδυάζει ένα ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων, εξυπηρετώντας παράλληλα τις πολλαπλές ανάγκες όλων των τμημάτων. Έχοντας ως κύριο στόχο την ανάληψη σύνθετων και customized projects, πρέπει στον τεχνικό τομέα να ακολουθούμε τις τελευταίες τεχνολογίες, να πειραματιζόμαστε με νέες και ταυτόχρονα να μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις σε όλες τις εμπορικές και μη ανάγκες. Για αυτόν τον λόγο έχουμε επενδύσει σε cutting-edge open source τεχνολογίες, επιλέγοντας τη γλώσσα προγραμματισμού Ruby και το framework Ruby on Rails ως βάση για όλα τα projects που αναλαμβάνουμε. Επιπλέον, έχοντας αναπτύξει τα τελευταία 5 χρόνια τη δική μας πλατφόρμα Generation Next, η οποία προσφέρει ένα εύρος από πρωτοποριακά εμπορικά εργαλεία (behavioural arrangement, bundle buys, basket reminder, custom διασύνδεση με οποιοδήποτε ERP σύστημα ανάμεσα σε άλλα), είμαστε σε θέση να αναλάβουμε οποιοδήποτε έργο ανεξαρτήτως βαθμού δυσκολίας των εμπορικών απαιτήσεων. Ο προσανατολισμός που έχουμε επιλέξει μας έχει επιτρέψει να μην υπάρχει η φράση «αυτό δε γίνεται» στο λεξιλόγιό μας, να αποδεχόμαστε και να επιθυμούμε περαιτέρω προκλήσεις, με τελικό στόχο πάντα τη δημιουργία έργων που είναι άρτια σε όλους τους τομείς.

Νανά Ιωακειμίδου, Commercial Director
Το Δεξί Χέρι
Η διαχείριση ενός τμήματος που περιλαμβάνει διαφορετικές ευθύνες, προς διαφορετικές κατευθύνσεις (τόσο προς τους πελάτες -νυν και υποψήφιους- όσο και προς το ανθρώπινο δυναμικό εσωτερικά στο τμήμα, αλλά και τη διοίκηση) απαιτεί καθημερινά λεπτούς χειρισμούς και ισορροπίες.Ο σχεδιασμός της επικοινωνιακής πολιτικής της Generation Y, καθώς και της επικοινωνιακής πολιτικής κάθε συνεργάτη μας ξεχωριστά, όπως επίσης και η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων εσωτερικά στην εταιρεία, είναι από τις βασικές αρμοδιότητες της εμπορικής διεύθυνσης. Στην Generation Y έχουμε καταφέρει και (θεωρώ πως) έχουμε τοποθετήσει τα κατάλληλα άτομα στις κατάλληλες θέσεις, ανάλογα με τις ικανότητες και την εξειδίκευσή τους, και έτσι οι απαιτούμενες λειτουργίες και επικοινωνίες εντός του τμήματος κυλούν ομαλά και γρήγορα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ήδη υπάρχοντες πελάτες μας να απολαμβάνουν τον υψηλό βαθμό ποιότητας των υπηρεσιών μας, καθώς και να αισθάνονται ότι έχουν καθημερινά ένα συνεργάτη δίπλα τους για κάθε τους ανάγκη. Αυτοί εξάλλου είναι και οι πυλώνες της Generation Y.

Σοφία Τερζίδου, Art Director
Οι 5 Αισθήσεις & Οι Παραισθήσεις
Μια από τις μεγαλύτερες παρεξηγήσεις σχετικά με το design είναι ότι πρόκειται για τέχνη. Στην πραγματικότητα το design είναι μια στρατηγική για την επίτευξη εμπορικών στόχων. Στην Generation Y στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη μας, και κατ’ επέκταση η εξυπηρέτηση των αναγκών του κοινού, στο οποίο αυτός ο πελάτης απευθύνεται. Με την πάροδο του χρόνου έχουμε εξειδικευτεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο, οπότε το είδος των προβλημάτων που μας απασχολούν καθημερινά, είναι κυρίως εμπορικής φύσης. Όροι που ακούγονται συχνά, όπως για παράδειγμα το περιβόητο User Εxperience, δεν είναι τίποτα άλλο από μία ομπρέλα κάτω από την οποία συνυπάρχουν τεχνική, τεχνολογία, στατιστική, αισθητική, ψυχολογία και ένστικτο μεταξύ άλλων. Η γνώση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός τελικού προϊόντος που αποτελεί την πιο κατανοητή, εύχρηστη, ευχάριστη και ασφαλή λύση που παραδίδουμε στους χρήστες. Χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες πρακτικές στο αποτελεσματικό design, η ομάδα της Generation Y βρίσκεται πλέον σε ένα σημείο όπου πρόκληση δεν είναι η αξιοποίηση αλλά η δημιουργία νέων τάσεων, νέων εργαλείων και νέων μεθόδων σχεδιασμού εμπορικά προσοδοφόρων προϊόντων.

Μιχάλης Λιάπης, Chief Financial Officer
Η Καρδιά
Σε μία δύσκολη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις προσπαθούν να διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο τα οικονομικά και φορολογικά ζητήματα που τους απασχολούν. Εμείς σε αυτό το κομμάτι επενδύσαμε στην εσωτερική οργάνωση. Συγκεκριμένα, προχωρήσαμε σε αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών του λογιστηρίου, καθώς και στην περαιτέρω οργάνωση της εσωτερικής επικοινωνίας με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας, γεγονός που απέφερε σημαντικά αποτελέσματα. Άλλωστε, ένα σωστά οργανωμένο λογιστήριο, μειώνει σημαντικά το άγχος του επιχειρηματία, συνεισφέροντας καθοριστικά στην λήψη των σωστών αποφάσεων και στρατηγικών για την ανάπτυξή της.

Δημήτρης Καρράς, Head of Project Management
Το Νευρικό Σύστημα
Η σοφή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η πειθαρχημένη οργάνωση της παραγωγής είναι δύο βασικοί πυλώνες που πρέπει να χτίσει ένας εταιρικός οργανισμός για να προχωρήσει στον δρόμο της ανάπτυξης χωρίς εμπόδια. Η Generation Y αποδεδειγμένα έχει πατήσει γερά στους δύο αυτούς τομείς. Από τη μία μεριά υιοθετώντας τις βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες για την οργάνωση, παρακολούθηση και τον συντονισμό των έργων και από την άλλη μεριά, τηρώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη διαχείριση των παραγωγικών συντελεστών. Στην παρούσα φάση, η Generation Y διεισδύει στην αγορά των πλέον απαιτητικών πελατών και έργων της Ελλάδας και της διεθνούς αγοράς. Για να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή, η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία περαιτέρω ανάπτυξης της ομάδας παραγωγής με αρμονικό τρόπο, έτσι ώστε η αύξηση του δυναμικού να διευρύνει αντίστοιχα τις παραγωγικές της δυνάμεις, διατηρώντας ψηλά το ποιοτικό επίπεδο των έργων που παραδίδει.