Θετική ανταπόκριση στα νέα προϊόντα

Συγκεκριμένα το σύνολο των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και του ποσού που αντιστοιχεί στο δικαίωμα συμβολαίου από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο του 2013, ανέρχονται στα 4.397.956 ευρώ από τα 4.212.234 ευρώ που ήταν την ίδια περίοδο πέρυσι. Παράλληλα, ικανοποίηση φέρνει η ανταπόκριση των ασφαλισμένων στο νέο ασφαλιστικό προϊόν «Εν Υγεία For All» και στα νέα προγράμματα ολοκληρωμένης ασφάλισης που προσφέρει η εταιρεία.