Σε συνεργασία με τη The Franchise Co.

Η παροχή υπηρεσιών στους υπαλλήλους του Πενταγώνου ξεκίνησε στα μέσα Οκτωβρίου. Επίσης, στo πλαίσιο της ανάπτυξης των Β2B υπηρεσιών, η 5aSec εξυπηρετεί υπαλλήλους μεγάλων εταιρειών όπως Aegean Airlines και Νίκας. Παράλληλα, εμπλουτίζει την γκάμα της με τη νέα υπηρεσία Μaxima, η οποία αφορά στον καθαρισμό με χρήση νερού, ρούχων που μέχρι σήμερα η φύση των υφασμάτων τους ή των αξεσουάρ τους τα καθιστούσαν ιδιαίτερα ευάλωτα. Πρόκειται για υπηρεσία που αναπτύχθηκε μετά από έρευνες 4 χρόνων του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης.