Η αύξηση της επένδυσης ανέρχεται σε 7,2%, μια δυναμική που επηρεάζεται ευθέως από το οικονομικό κλίμα και από τα θετικά αποτελέσματα που εισπράττουν τα brands από την επένδυσή τους στη διαφήμιση. Το 2018, ήταν η ένατη στη σειρά χρονιά που σημειώνεται αύξηση στην παγκόσμια επένδυση, μετά την ύφεση του 2008-2009 (-12%). Η επένδυση στα Digital Media αυξήθηκε κατά 17% το 2018, φτάνοντας στα 251 δισ. δολάρια (45% του συνόλου), με κινητήριες δυνάμεις το Search (+16%), το Video (+29%) και τα Social Media (+33%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία (62%) των impressions και των clicks που πουλήθηκαν προέρχονται από κινητές συσκευές, κυρίως smartphones. H επένδυση στα Digital Media φαίνεται ότι δεν έχει επηρεαστεί αρνητικά από τους κανονισμούς για τα προσωπικά δεδομένα (όπως το GDPR), αλλά η αυξητική της πορεία οδηγείται από τη διευρυμένη χρήση που κάνουν οι καταναλωτές και από τα product innovations. Τα offline media εμφανίζουν μικρή αύξηση στην απορρόφηση (+0,2%) και φτάνουν στα 301 δισ. δολάρια. Στην τηλεόραση επενδύθηκαν 184 δισ., αυξημένα κατά 3,4% σε σχέση με το 2017.

Συνολικά 67 από τις 70 χώρες που αναλύει η Magna καταγράφουν ανάπτυξη το 2018. Η μέση αύξηση της παγκόσμιας επένδυσης (+7,2%)οδηγείται κυρίως από την σημαντική οικονομική ανάπτυξη των US και BRICs. Η Δυτική Ευρώπη κινείται σε χαμηλότερους ρυθμούς (+4,8%) από την παγκόσμια αγορά, ενώ με μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης κινείται και η Ελλάδα (+3,4%). Για το 2019, η Magna προβλέπει αύξηση της διαφημιστικής επένδυσης για δέκατη συνεχή χρονιά. Το ποσοστό ανάπτυξης υπολογίζεται μειωμένο, στο +4,7%, κυρίως λόγω έλλειψης big events στη χρονιά αυτή.