Σύμφωνα με σχετική μελέτη της GfK
Η GfK, σε νέα της μελέτη σχετικά με το λιανεμπόριο σε 32 ευρωπαϊκές χώρες, εξετάζει την αγοραστική δύναμη, τη δαπάνη του πληθυσμού στο λιανεμπόριο, τον πληθωρισμό, την αποδοτικότητα των πωλήσεων ανά περιοχή, καθώς και τις προβλέψεις των πωλήσεων για το 2017.

Όσον αφορά στην αγοραστική δύναμη, η μείωση της ανεργίας και η ελαφρά αύξηση στα επίπεδα εισοδήματος έχουν θετικό αντίκτυπο σε πολλούς τομείς. Το 2016, οι καταναλωτές των 28 χωρών της ΕΕ διέθεταν κατά μέσο όρο 16,153 ευρώ ανά άτομο, το οποίο ανέρχεται σε +0,7% (καθαρή αξία) περισσότερη αγοραστική δύναμη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης παρουσίασαν τα υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης. Η GfK προβλέπει σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1,4% για τις 28 χώρες της ΕΕ το 2017. Οι περιοχές που παρουσίασαν ανάπτυξη το προηγούμενο έτος είναι και πάλι μεταξύ των πρωτοπόρων για το 2017. Μετά από δύο έτη πτώσης του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο, στην Ελλάδα αναμένεται ελαφρά αύξηση της τάξης του 1% για το 2017.

Η μακρόχρονη τάση μείωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης στο λιανεμπόριο συνεχίστηκε το 2016, καθώς οι Ευρωπαίοι ξοδεύουν ολοένα και περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημά τους στους τομείς της υγείας και της γαστρονομίας, καθώς επίσης στις online αγορές και σε κόστη διαβίωσης. Επιπλέον, συνολικά, η επιφάνεια πωλήσεων αυξήθηκε κατά 0,7% στις 28 ευρωπαϊκές χώρες το 2016. Η μελέτη συμπεριλαμβάνεται στη νέα έκδοση του περιοδικού Across και θα παρουσιαστεί στο ευρωπαϊκό συνέδριο ICSC European Marketing Conference στη Βιέννη.